Dominik Sedlařík

Co studuješ?

Po absolvování bakalářského studia Vysoké školy ekonomické v Praze na fakultě mezinárodních vztahů se závěrečnou práci na téma Marketingová komunikace jsem se rozhodnul na magisterském stupni studia změnit fakultu a nyní studují management na podnikohospodářské fakultě s vedlejší specializací na podnikovou psychologii a sociologii.

Byl jsi už v Německu na zkušené?

Své první zkušenosti v Německu jsem získal během letních brigád, díky kterým jsem si vytvořil své zázemí v Německu. Po ukončení studia se plánují odstěhovat do Německa a své pracovní zkušenosti dále rozvíjet tam.

Co se ti na práci v projektu líbí nejvíce?

Být referentem projektu, který motivuje a nabízí přehled možností k výjezdu do zahraničí pro mladé lidi je obohacující zkušenost. Jako referent se člověk naučí spoustu věcí od prezentování až ponávrh a realizaci vlastních projektů. Jako člen koordinátorské pozice mám možnost vidět práci referentů i z jiné perspektivy. Vedoucí pozice mě zejména obohatila v jednání s partnerskými organizacemi a náhledem do zákulisí fungování neziskového projektu. Obě tyto perspektivy mi určitě pomohou při mém dalším kariérním směřování.