Beatrix Bukovinská

Co studuješ?

Študujem odbor Právo a právní věda na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Byla jsi už v Německu na zkušené?

V Nemecku na zkušené som bola zatiaľ dvakrát. Prvýkrát už počas druhého ročníka gymnázia v rámci takzvaného "Austaschu", čiže slovensko-nemeckej výmeny žiakov, ktorá bola organizovaná naším gymnáziom. V malom nemeckom mestečku Westerstede pri Severnom mori som strávila dva týždne u hosťovskej rodiny. Dlhšie obdobie som v Nemecku strávila v lete 2020, kedy som takmer dva mesiace žila a brigádovala v Rostocku. Ako je možno vidieť, mám veľmi v obľube nemecké prímorské destinácie. :)

Co tě přivedlo do našeho projektu?

Baví ma zdieľať svoje zážitky a postrehy ohľadom pobytu v zahraničí s ostatnými študentmi. Zároveň je podľa mňa pre študentov veľmi prínosné, ak majú spoľahlivý zdroj informácii ohľadom možnosti vycestovať do zahraničia, v čom vidím veľký význam tohto projektu.

Co ti dal pobyt v Německu?

Pobyt v Nemecku mi predovšetkým dal jazykové zručnosti, ale najmä odvahu, to že si viac verím a v neposlednom rade nezabudnuteľné zážitky.