Tomáš Balický

Co studuješ?

Studuji na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze obor Chemie a technologie materiálů.

Byl jsi už v Německu na zkušené?

Studoval jsem v Německu v rámci programu Erasmus+. Byl jsem v Bavorsku v menším městě Erlangen, které se nachází kousek od Norimberku.

Co tě přivedlo do našeho projektu?

Je to skvělá možnost, jak předat svoje zkušenosti dál a motivovat další studenty, aby vyjeli ven a zkusili se osamostatnit.

Co ti dal pobyt v Německu?

Bylo skvělé vypadnout ze svojí sociální bubliny a dozvědět se z první ruky, jak to chodí jinde. Naučilo mě to se o sebe postarat a umět si vyřešit věci sám.