Půlroční pobyt na pomezí třech zemí aneb ERASMUS+ ve Freiburgu


Nabídku vyjet na nějaký čas do zahraničí v rámci programu Erasmus+ mají prakticky všichni studenti na českých školách. A právě takové nabídky jsem se po překonání počáteční lenivosti rozhodl využít i já.

Půlroční pobyt na pomezí třech zemí aneb ERASMUS+ ve Freiburgu

Dnes po celé zkušenosti bych si za svůj liknavý přístup nejraději nafackoval, protože to byla zatím ta nejlepší zkušenost, kterou jsem v životě prožil. I díky přesvědčování spolužáků, kteří se již Erasmu účastnili, jsem nakonec svolil a podal si přihlášku.

Mým studijním zaměřením je především německý jazyk, a tak volba země byla celkem jasná. Musel jsem si pouze vybrat město, se kterým moje univerzita spolupracovala. Zvítězil Freiburg, který navíc leží na trojmezí Německa, Francie a Švýcarska, což představuje skvělou výchozí pozici pro cestování.

Po příjezdu a počátečním překonání určité ostýchavosti a nervozity, došlo na celkem rychlé sblížení s dalšími „erasmáky“, kteří pocházeli ze všech koutů světa. Zjistili jsme, že všichni řešíme stejné každodenní problémy a máme podobné zájmy, ať už jsme z Česka, Argentiny či Ameriky. Velmi zajímavé však bylo pozorovat určité kulturní odlišnosti, které se projevily již při samotném přivítání – podání ruky, objetí, oslovení atd. Samotný rozjezd ve škole byl pak velmi snadný i díky pomoci domácích studentů, kteří byli ke mně vždy velmi milí. Díky tomu jsme se s nimi rychle seznámili, což nám pomohlo dostat se do přímého kontaktu s rodilým jazykem. Kromě školy, které jsem neměl zas až tak moc, jsem společně s ostatními studenty poznával okolí. Díky výjimečné poloze Freiburgu nabralo cestování zcela jiný rozměr. Jednou to byl francouzský Colmar, jindy zase švýcarský Bern, vodopády na Rýně nebo návštěva vánočních trhů v Kolíně. Celkem jsme tak za celou dobu navštívili více než 30 míst, většinou za minimální finanční náklady i díky dotaci, kterou studenti od škol dostávají.

Erasmus je zkrátka jedinečnou příležitostí především k utvoření přátel, se kterými zůstanete v kontaktu. Díky erasmu budete mít síť kontaktů po celém světě, které při nejbližší možné příležitosti můžete navštívím. Chtě nechtě si zdokonalíte také jazyk, který jste nuceni dennodenně používat. Mimo to ale poznáte i nové kultury a jejich vzájemné rozdíly, stejně jako přijdete do kontaktu s domácími obyvateli, a budete si tak moci utvořit vlastní názor na způsob jejich života. Benefitů takového pobytu je mnohem více. V každém případě se jedná o životní zkušenost. Tak neváhejte a určitě vyjeďte!

A jestli se chcete dozvědět, jak probíhá výběrové řízení na Jihočeské univerzitě, můžete se podívat na tento odkaz.