Štúdium na nemeckom bilingválnom gymnáziu: čo mi to dalo?


Spomínam si na to, akoby to bolo dnes. Takto pred piatimi rokmi som sedela v lavici na svojej piatej hodine nemčiny, teda piatej v ten deň. Tak na pol ucha som počúvala výklad o minulých príčastiach a premýšľala nad tým, či to celé zvládnem. Bola som v prvom ročníku na nemeckom bilingválnom gymnáziu a do maturity mi chýbalo ešte presne štyri a pol roka. Za ten čas sa odo mňa očakávalo nie len perfektné zvládnutie jazyka, ale aj to, aby som sa bola schopná učiť matematiku v nemčine, ba čo viac, dokonca z nej aj zmaturovať. Priznám sa, že táto kombinácia bola pre mňa viac než len tvrdý oriešok a pri pomyslení na budúcnosť mi poriadne zvieralo žalúdok.

Štúdium na nemeckom bilingválnom gymnáziu: čo mi to dalo?

Práve v prvom ročníku, ktorý bol celý zameraný na zvládnutie jazyka, som objavila krásu nemčiny. Musím sa priznať, že predtým, než som na bilingválne gymnáziu nastúpila, som nebola jej fanúšikom. Tak ako asi väčšine študentov, aj mne nemčina zo začiatku pripadala ťažkopádna a zložitá. S odstupom času a snáď aj tým, ako sa moje znalosti zlepšovali, som si ju obľúbila.  Po úspešnom ukončení prvého ročníka na mňa však čakali oveľa väčšie výzvy. Spočívalo to najmä v tom, že na našom gymnáziu učili „originál“ učitelia z Nemecka. Z naivného očakávania, že už po prvom roku budem všetkému rozumieť a „šprechovať“ ako rodená Nemka ma prebudila hneď prvá hodina nemčiny, tentokrát už s prísnou pani učiteľkou z Berlína. Rozumela som každé tretie slovo a nemilé prekvapenie sa dostavilo aj s príchodom klauzúr. Tie mali podobu niekoľkostranových slohov a písali sa z každého nemecky vyučovaného predmetu. Spočiatku som s tým mala problém, no neskôr sa mi písalo čoraz ľahšie a ľahšie.

Známky neboli vždy perfektné, no s odstupom času som prišla na to, že nemecký školský systém je postavený na schopnosti argumentovať. Všimla som si, že učitelia oveľa radšej ocenia vlastný názor študenta podporený argumentami, ako len informácie naučené naspamäť z knihy. Trvalo mi, než som to pochopila, no neskôr som zistila, že to je práve to, v čom sa líši nemecký školský systém od toho slovenského. To, že som sa naučila argumentovať a zaujať stanovisko k rôznym problémom je pre mňa to najdôležitejšie, čo som si zo svojho štúdia odniesla. Fakty z učebníc, či perfektná znalosť gramatiky mi s odstupom času určite vyfučia z hlavy, avšak schopnosť argumentovať, ktorú som na nemeckých predmetoch nadobudla, mi už nikto len tak nezoberie. Svoje zručnosti som musela zúročiť práve minulý rok v júni, kedy som zložila nemeckú maturitnú skúšku – Abitur. Pamätám si, ako som celá roztrasená stála pred tabuľou, vystresovaná som lapala dych pod rúškom a ruky v gumených rukaviciach sa mi neskutočne potili. Po troch mesiacoch „Covid prázdnin“ sa mi nemecké slovíčka spolu s vedomosťami v pamäti nelovili ľahko. Vtedy som si však spomenula na ďalšiu vec, čo ma táto škola naučila – veriť si. Zhlboka som sa nadýchla a ani som nevedela ako, už som počula slová: „Sehr gut, danke!“ O dva týždne na to, som už v ruke držala nemecké maturitné vysvedčenie, ktoré otvára brány nie len k štúdiu v Nemecku ale aj do sveta.

A tak teraz, takmer o rok neskôr, hodnotím svoje rozhodnutie študovať na nemeckom bilingválnom gymnáziu ako jedno z najlepších v živote. Okrem toho, čo som už spomínala vyššie, som vďaka štúdiu získala perfektných kamarátov, nezabudnuteľné zážitky z výmenného pobytu v Nemecku, skúsenosti a odvahu. Ja som síce študovala na Slovensku, no rovnaké skúsenosti, ako sú tie moje, môžete získať aj napríklad na Deutsche Schule Prag, či na Gymnáziu F.X. Šaldy v Liberci. Ak teda uvažujete nad stredoškolským, alebo aj vysokoškolským štúdium v Nemecku, tak rozhodne choďte do toho! Nemáte čo stratiť, iba získať.