Jak na motivační dopis


Motivační dopis, jedna A4, která má tvého budoucího zaměstnavatele přesvědčit, že ty jsi přesně ten, koho hledá. Zkrátka něco, co jednoduše nechceš odfláknout. Tak si pojďme společně projít pár pravidel, na které je potřeba myslet, ať je to místo tvoje.

Jak na motivační dopis

Motivační dopis, jedna A4, která má tvého budoucího zaměstnavatele přesvědčit, že ty jsi přesně ten, koho hledá. Zkrátka něco, co jednoduše nechceš odfláknout. Tak si pojďme společně projít pár pravidel, na které je potřeba myslet, ať je to místo tvoje :).

První dojem je důležitý – i u motivačního dopisu. Mysli tedy na to, aby tvůj motivační dopis splňoval všechny formální náležitosti. Že text členíme do odstavců, to určitě víš, na co bys ale mohl/a zapomenout, je uvedení kontaktních údajů, svých i společnosti, které je dopis adresován, do horního rohu. Za oslovení pak patří konkrétní název pozice, o kterou se ucházíš, a případně také informace, jak ses o volném místě dozvěděl/a.

Druhý odstavec je místem, kam přijdou všechny tvé zkušenosti, vědomosti a schopnosti, které bys mohl/a na dané pozici uplatnit. Napiš sem všechno, co souvisí s poptávanou prací a co ti pomůže se odlišit od ostatních uchazečů. S tím, co zde uvést, ti může pomoct otázka: „V čem bych mohl/a být pro firmu přínosem?“ Měj ale na mysli, že je třeba být věcný/a a nezacházet příliš do detailů, takže se snaž psát stručně a výstižně.

Třetí odstavec využij jako prostor k představení sebe sama. Mysli na to, že tvůj možný zaměstnavatel má k dispozici také tvůj životopis, takže není potřeba znovu uvádět své vzdělání a kvalifikace. Zaměř se spíš na své povahové rysy a snaž se vyzdvihnout ty, které jsou žádoucí pro pozici, o kterou se ucházíš. Prostě se rozepiš co možná nejpodrobněji na téma „Proč bych měl/a práci získat zrovna já“.

Na závěr pak patří formulka o vyjádření zájmu setkat se na osobním pohovoru a po rozloučení následuje prostor pro podpis a aktuální datum.

A máš hotovo!