Sommeruniversität Bayreuth – letní jazykový a odborný kurz


Chcete si zlepšit němčinu a vyzkoušet si život v zahraničí? Připadá vám semestrální pobyt jako moc dlouhý? Pak se zkuste vydat na letní jazykovou či odbornou školu – ta zpravidla trvá jen čtyři týdny.

Sommeruniversität Bayreuth – letní jazykový a odborný kurz

Já jsem se v tomto srpnu vypravila do Bayreuthu, který leží v severovýchodním Bavorsku, nebo ještě přesněji v Horních Francích. Město je známé především díky opernímu festivalu Richard-Wagner-Festspiele, ale také díky svému originálnímu univerzitnímu kampusu v kruhovém uspořádání.

Letošní Sommeruni se zúčastnilo celkem 215 studujících ze 48 zemí, kteří byli rozděleni do jazykových kurzů podle úrovně pokročilosti, a dále si každý mohl vybrat odborný kurz podle svého zájmu.

V mém jazykovém kurzu bylo 11 lidí z 8 zemí světa – já z Česka a další účastníci z Japonska, Číny, Arménie, Turecka, Ruska, Kolumbie a Venezuely. Každý všední den jsme se od 9:00 do 12:30 věnovali nejen zlepšování naší němčiny, ale i poznávání zvyklostí ostatních zemí – tak se třeba člověk dozví, že v Kolumbii a Venezuele se oficiální dokumenty musí vyplňovat pouze černou propiskou, nikoliv modrou nebo že v Japonsku mají auta dle zákona jezdit vpravo, ale přesto všichni jezdí vlevo.

Odpoledne následovaly odborné kurzy, kde si bylo možné vybrat z široké nabídky – např. Filmová kultura v Německu, Evropská studia, Právnická němčina, Hospodářská němčina, Kurz pro (budoucí) učitele němčiny atd. Já si vybrala kurz Žurnalismus a mediální kultura v Německu, kde jsme se vždy od 13:30 do 15:00 zabývali třeba základními teoretickými koncepty komunikačních studií, specifiky německého mediálního systému, aktuálními tématy jako např. fake news, ale také tvorbou článků na Sommeruni-Blog.

V pozdějším odpoledni a na večer jste si mohli dále procvičovat němčinu na několika volnočasových aktivitách – ať už jste si šli zahrát volejbal, šli na literární kavárnu, promítání filmu, divadelní workshop nebo navštívili nějaké zajímavé místo ve městě. O víkendech bylo možné se zúčastnit skupinových exkurzí do Bambergu, Drážďan a Regensburgu, nebo jste mohli vyrazit někam na vlastní pěst.

Letní školy v Bayreuthu se můžete zúčastnit buď na vlastní náklady, nebo se můžete ucházet o stipendium např. u Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA). Já jsem využila druhou možnost a na svůj pobyt získala stipendium ve výši 1399 €, z čehož jsem pokryla cenu kurzu (799 €), ubytování (280 €) a ještě mi zbylo na stravu a dopravu. Více informací ke stipendiu naleznete zde.