O nás

O nás

Projekt "Do Německa na zkušenou" vznikl pod záštitou Česko-německého fóra mládeže v roce 2005 se zakladatelkou Bárou Procházkovou. Za dobu svého fungování získal spoustu příznivců nejen mezi žáky a studenty, ale také v řadách učitelů, kteří doplňují výuku německého jazyka o interaktivní prezentace a přispívají tak k budování kladných vztahů žáků a studentů nejen k němčině, ale také Německu a jeho kultuře.

Co děláme?

Hlavní myšlenkou je informovat mladé lidi v České republice o možnostech pracovních, dobrovolnických a studijních výjezdů a pobytů v Německu prostřednictvím interaktivních prezentací na základních, středních a vysokých školách a účasti na veletrzích s mezinárodní tématikou.

Kdo jsme?

Prezentace vedou projektoví referenti, kteří již na zkušené v německu byli a šíří mezi publikum informace o studijních pobytů, pracovních příležitostí a dalších vzdělávacích projektů v Německu, ale také zprostředkovávají vlastní zkušenosti, rady, tipy a hlavně nezapomenutelné zážitky. Všichni referenti jsou řádně zaškolení.

Projektové vedení se skládá ze 3 koordinátorů a stará se o celkové fungování projektu. Od roku 2013 se vzhledem k výráznému nárůstu počtu poptávaných prezentací vedení projektu rozdělilo do 3 oblastí, které jsou nezbytné pro fungování projektu: HR, PR, a finance. Úkoly jednotlivých koordinátorů zahrnují následující oblasti:

HR koordinátor:

 • Komunikace se školami a referenty,
 • Nábor nových referentů,
 • Školení,
 • Organizace setkání referentů.

PR koordinátor:

 • Publicita na sociálních sítích,
 • Tvorba a tisk informačních materiálů
 • Komunikace s PR projektových partnerů,
 • Copywriting a tvorba podcastů.

Finanční koordinátor:

 • Komunikace s partnery,
 • Průběžná kontrola financí projektu,
 • Podávání finančních žádostí s tvorbou finančního plánu,
 • Příprava podkladů pro závěrečné vyúčtování.

Referenti si mohou vybrat jednu z oblastí, do které se zapojí v rámci pracovních skupin a pomáhají koordinátorovi skupiny plnit jednotlivé úkoly. Mají možnost získat cenné zkušenosti v rámci působení v jedné z pracovních skupin.O nás

Mise a moto projektu

Mise projektu

Přispívat nadále budování kladných česko-německých vztahů prostřednictvím interkulturní výměny a poukazovat a propojovat přes společné národní hodnoty. 

Motto projektu

Vycestuj, Prezentuj, Motivuj!

Vycestuj

Každý člen našeho projektu již na své zkušené v Německu byl. Různorodost zkušeností, které jednotlivý referenti z Německa mají je to, co nás jako projekt definuje a pomáhá udržovat širokou škálu aktivit, o kterých jsou naši referenti schopni vyprávět. Sdílením zkušeností s ostatními referenty v rámci projektu je nedílnou součástí jeho fungování. 

Prezentuj

Věříme, že zkušenosti předávané mezi vrstevníky formou interaktivních a zábavných prezentací pomáhají žákům ZŠ, SŠ a VŠ zorientovat se v široké nabídce stipendií, které instituce na Česko-německém poli nabízí.

Motivuj

Činnost našeho projektu je obsáhlá a každá prezentace, také zahrnuje motivační část, která podporuje studenty k výjezdů do zahraničí formou předávání vlastních zahraničních zkušeností z Německa. Kromě prezentací na školách, projekt propaguje další aktivity z oblasti Česko-německých vztahů na sociálních sítích. Cíl, vize a hodnoty projektu

Cíl projektu

„Do Německa na zkušenou! – Versuch´s mal in Deutschland“ je jeden z projektů Česko-německého fóra mládeže, jehož hlavní myšlenkou je informovat mladé lidi v České republice o možnostech pracovních, dobrovolnických a studijních výjezdů a pobytů v Německu prostřednictvím interaktivních prezentací na ZŠ, SŠ a VŠ a účasti na veletrzích s mezinárodní tématikou.

Vize projektu

Do Německa na zkušenou chce být první neziskovým projektem, který se mladým lidem ve věku do 25 let vybaví při organizování své zkušené v Německu.

Hodnoty projektu

Osobní zkušenost podložená fakty 

K partnerům, kolegům, a učitelům se chováme zodpovědně a čestně. Předáváme kvalitní a ověřené informace, doplněné o vlastní zkušenosti, kterým nechybí osobní rovina. Vyznáváme fakta.

Závazek ke svému prostředí

Jednáme s respektem ke svému sociálnímu a environmentálnímu prostředí a nakládáme se svěřenými prostředky ekonomicky, tak abychom je využívali efektivně.

Empatická upřímnost

Díváme se na svět očima žáků a studentů a aktivně nasloucháme, tak aby naše rady byly šité co nejlépe na míru a zároveň říkáme to, co si myslíme a nechodíme okolo horké kaše. Jednáme se všemi upřímně a s respektem. 

Rozvoj poháněn ochotou učit se

Nečekáme, že se věci budou dít samy od sebe. Pracujeme na jejich tvorbě a realizaci a tím náš projekt rozvíjíme. Rádi rozšiřujeme své portfolio znalostí. A to jak, z hlediska množství, tak i kvality.